ساخت دستگاه اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر چیست؟

به زبان ساده، اسپکتروفتومتر دستگاهی است که شدت نور را به صورت تابعی از طول موج اندازه گیری می کند. در این دستگاه تابش الکترومغناطیسی جذب ماده می شود. همچنین از روی شدت جذب هر ماده، مقدار ماده (غلظت ماده) تعیین می شود.

در اسپكتروفتومتری ميزان جذب يا عبور طول موج های مشخصی از نور فرودی از يک محلول حاوی نمونه مورد نظر اندازه گيری می شود. دستگاه اسپکتروفتومتر امکان اندازه گیری غلظت های فوق العاده کوچک را دارد. بنابراین در تجزیه و تحلیل عناصر مولکولی نظیر DNA و  RNA به کار می رود. از این رو بيشترين كاربرد آن در آزمايشگاه های بيوشيمی است.

نمونه سازی در اسپکتروفتومتری

قبل از این که وارد شرح اجزای دستگاه های اسپکتروفتومتری شویم، لازم است جزئیاتی در مورد نمونه های آزمون طیف سنجی بدانیم. برای اجرای این نوع طیف سنجی (به خصوص مرئی-فرا بنفش) لازم است نمونه کلوئیدی باشد.

مثلا فرض کنیم ما قصد آنالیز خواص نوری عنصر طلا را داریم. این عنصر باید در یک محلول (مثلا اتانول) به شکل یکنواخت پخش باشد. یعنی یک محلول کلوییدی داشته باشیم. آن مایعی که می خواهیم به عنوان زمینه کلوئید استفاده کنیم، باید قابلیت عبور نور در طول موج مشخصی که قصد آزمایش داریم، داشته باشد.

اجزای تشکیل دهنده طیف سنج

در این قسمت قسمتهای مختلف دستگاه اسپکتروفتومتر را معرفی میکنیم:

  • منبع تابش (SOURCE)

  • محفظه نمونه(Cell)

  • مونوکروماتور یا تک رنگ ساز

  • آشکارساز (DETECTOR)

  • فتو ولتایی

  • صفحه نمایشگر (DEVICE DISPLAY)

در این ویدئو با کمک وسایل ساده و قابل دسترس به شما عزیزان آموزش خواهیم داد کخ چگونه میتوانید برای خودتان در منزل یک دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف سنج بسازید و در آزمایشهای شیمی از آن استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید