ساختار اتم (جلسه هفدهم)

ساختار اتم

ساختار اتم، مجموعه‌­ای است از یک هسته سنگین کوچک شامل پروتون‌­های باردار مثبت و نوترون­‌های بدون بار که اطراف آن با ابری از الکترون پوشیده شده است. از آنجا که پروتون‌­ها و نوترون‌­ها بسیار سنگین­‌تر از الکترون‌­ها هستند، غالب جرم اتم در هسته مرکزی آن جمع می‌­شود.

ساختار اتم 1
ساختار اتم

طول موج

طول موج به فاصله بین دو قله متوالی موج (یا بین هر دو نقطه تکراری موج که شکل یکسان دارند) گفته می‌شود و آن را با  نشان می‌دهند. برای دو موجی که دارای سرعت یکسان باشند. موجی که دارای بسامد (فرکانس) بالاتری است طول موج کوتاه‌تر دارد. و موجی که بسامد پایین‌تری دارد، طول موج بلندتری دارد.

یادآوری: حاصل ضرب طول موج در بسامد (فرکانس) موج برابر با سرعت موج است.

همه شکل‌های انرژی متحرک، از جمله صدا، نور و گرما به صورت موج حرکت می‌کنند. همهٔ آنها، طول موجی دارند. برای مثال، وقتی موج‌های صدا در هوا حرکت می‌کنند، در فشار هوا تغییر اندکی به‌وجود می‌آورند. قله‌های موج‌های صدا نقطه‌هایی هستند که فشار هوا به بیشترین حد خود می‌رسد. گوش ما، تغییر فشار هوا را دریافت می‌کند و پیامی به مغز می‌فرستد. طول موج نیز مانند بسامد، روی ویژگی‌هایی موج تأثیر می‌گذارد؛ زیرا این دو باهم ارتباط نزدیک دارند.

نمایش طول موج
کاهش دامنه و میرایی یک موج
طیف رنگی طول موج دیجی دارو
طیف رنگی طول موج

مدل اتمی جوزف تامسون

مدل اتمی تامسون یکی از کوشش‌ها برای توضیح ساختار اتم میباشد. برای نخستین بار جوزف تامسون ( که در آغاز قرن بیستم زندگی میکرد)، با استفاده از لامپ پرتو کاتدی، به وجود ذرات زیراتمی پی برد. وی به دو سر الکترود مثبت و منفی لامپ، اختلاف پتانسیل الکتریکی وصل کرد. در نهایت مشاهده کرد که پرتو کاتدی از الکترود منفی (کاتد) به الکترود مثبت (آند) می‌رود. سپس در مسیر پرتو کاتدی میدان الکتریکی قرار داد و مشاهده کرد که پرتو کاتدی به سمت قطب مثبت منحرف می‌شود. همچنین در این مسیر، توربین پرّه‌دار قرار داد و بر اثر برخورد پرتو به توربین، توربین شروع به حرکت می‌کرد.

وی با تکیه بر آزمایش‌های خود به این نتیجه رسید که ذرات سازنده پرتو کاتدی دارای بارالکتریکی منفی هستند و همچنین علاوه بر ماهیت موجی که پرتو دارد، ماهیت ذره‌ای نیز از خود نشان می‌دهد.

و بعدها وی دریافت که ذرات سازنده پرتو کاتدی در تمام مواد وجود دارند. وی با استناد بر آزمایش‌های خود نظریه اتمی خود را مطرح ساخت. مطابق این مدل، اتم از بار الکتریکی منفی (الکترون) و بار الکتریکی مثبت تشکیل شده‌است که به صورت یکنواخت در سراسر اتم پخش شده‌است. در مدل تامسون بار مثبت به صورت ابر بوده (پروتون کشف نشده بود) و الکترون‌ها در فضای اتم پراکنده می‌باشندنقص مدل اتمی تامسون با آزمایش معروف ارنست رادرفورد آشکار شد.

لامپ خلا

دوستان عزیز بعد از تماشای ویدئو میتوانید هر گونه سوال و مطلبی برای بیان دارید در پایین پیج پیام بگذارید در اسرع وقت پاسخ شما را خواهیم داد.

دیدگاهتان را بنویسید