پتانسیل الکتروشیمیایی (جلسه دوازدهم)

پتانسیل الکتروشیمیایی

از اتصال دو نیم سلول به یکدیگر یک سلول الکتروشیمیایی به وجود می آید که شارش الکترون بین آن ها باعث به وجود آمدن اختلاف پتانسیل الکتروشیمیایی می شود. در این جا چگونگی اندازه گیری پتانسیل دو عنصر مس و روی را خواهیم دید.

نیروی الکتروموتوری استاندارد (emf) بیشترین ولتاژی است که یک سلول الکتروشیمیایی می تواند به وجود بیاورد. اختلاف پتانسیل الکتروشیمیایی الکترودی استاندارد دو نیم سلول یک سلول الکتروشیمیایی است که با سلول   نمایش داده می شود.

سلول الکترودی دکتر رجبی

سلول الکتروشیمیایی

دریافتید که فلزها قدرت کاهندگی متفاوتی دارند. در اینجا به چگونگی انجام پتانسیب شیمیایی می پردازیم.  برای نمونه، روی، کاهندهتر از مس است. دستگاهی که بر اساس قدرت کاهندگی فلزها، انرژی الکتریکی تولید میکند، نوعی سلول الکتروشیمیایی است. فرض کنید که یک تیغه از جنس فلز روی درون یک بشر دارای محلول آبی یونهای روی (مانند محلول روی سولفات) قرار دارد. به این مجموعه یک نیم سلول میگویند. در این نیم سلول برای برقراری تعادل، تعدادی از اتمهای Zn ، الکترونهای خود را روی سطح تیغۀ روی (رسانای الکترونی که به آن الکترود گفته میشود) می گذارند. و به صورت یونهای +Zn2 وارد محلول میشوند. در نتیجه بین تیغۀ روی (الکترود) و محلول (الکترولیت)، اختلاف پتانسیلی به وجود می آید. پتانسیل الکترودی نامی است که بر این اختالف پتانسیل نهادهاند.

تعادل مشابهی در این پتانسیل الکتروشیمیایی نیز با قراردادن یک تیغه از جنس فلز مس درون محلول آبی دارای یونهای مس(II)برقرار میشود. به این ترتیب با تشکیل نیم سلول مس، پتانسیل الکترودی ویژه ای نیز به وجود می آید. اگر این دو نیم سلول به هم متصل شوند، مجموعه ای به دست می آید. که نوعی سلول الکتروشیمیایی را نشان میدهد. در این سلول الکتروشیمیایی همان واکنش جانشینی ساده ای رخ میدهد که با واردکردن تیغه ای از جنس فلز روی در محلول آبی دارای یونهای مس (II)به وقوع می پیوست. با این تفاوت که در این حالت، واکنش در شرایطی کنترل شده انجام میگیرد.

در پایان این ویدئو هر کدام از دانشجویان عزیز اگر در مورد این مبحث سوال و موردی برای بیان دارند میتوانند در پایین پیج بصورت مکتوب سوالات و پیشنهادات خود را بنویسند. در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

امید است برگزاری این ویدئو موجب یادگیری بهتر شما عزیزان شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید