قرصهای بازشونده در دهان

اولین قرص‌های بازشونده در دهان، صرفا با تکنیک افزایش قابل توجه تخلخل قرص، سرعت باز آن‌ها در دهان را به طور چشمگیری افزایش می‌دادند

دیدگاه‌ها برای قرصهای بازشونده در دهان بسته هستند