عنصر سلنیوم

سلنیوم حاوی ماده فعال سلنیت سدیم است. این ماده به گروه مکمل های معدنی تعلق دارد و منبع تغذیه ای سلنیوم را تأمین می کند. سلنیوم یک عنصر کمیاب اساسی است که عملکرد متابولیسم بدن شما را به طور موثری تضمین می کند.

0 دیدگاه