ایکتیوز ولگاریس

بارز ترین علامت افراد مبتلا به این بیماری، پوست بسیار خشک و آسیب پذیر است. یک اختلال پوستی ارثی است که باعث می شود تا سلول های مرده پوستی در یک قسمت جمع شده و باعث ضخیم شدن پوست فرد شود.

2 دیدگاه