قرصهای بازشونده در دهان

اولین قرص‌های بازشونده در دهان، صرفا با تکنیک افزایش قابل توجه تخلخل قرص، سرعت باز آن‌ها در دهان را به طور چشمگیری افزایش می‌دادند

دیدگاه‌ها برای قرصهای بازشونده در دهان بسته هستند

پوسیدگی دندان

قرص های سدیم فلوراید با دوز 0/25 و 0/5 میلی گرم که سوربیتول بعنوان شیرین کننده در آن استفاده شده غیرمضر برای دهان و دندان بوده و بصورت مکیدنی استفاده میشود تا زمان بیشتری در معرض قرار گرفتن یون دندان باشد

0 دیدگاه