آنسفالوپاتی

آمپول کلسیم دی سدیم در کم ادرای و بی ادرای تزریق نمیشود و فقط برای درمان آنسفالوپاتی مسمومیت با سرب و فلزات سنگین تهیه شده است.

0 دیدگاه

تری گلیسیریدها

تری گلیسیریدها به سادگی اصطلاح تخصصی برای چربی هستند. دو هدف اصلی آنها برای انرژی سوزانده می شوند یا به عنوان چربی بدن ذخیره می شوند.

0 دیدگاه

عنصر سلنیوم

سلنیوم حاوی ماده فعال سلنیت سدیم است. این ماده به گروه مکمل های معدنی تعلق دارد و منبع تغذیه ای سلنیوم را تأمین می کند. سلنیوم یک عنصر کمیاب اساسی است که عملکرد متابولیسم بدن شما را به طور موثری تضمین می کند.

0 دیدگاه